ArkDes utställningsfilm


Nyproducerde video och ljudverk för ArkDes till utställningen:
Sigurd Lewerentz Dödens och livets arkitekt

Den 1:a oktober 2021 – 28:a augusti 2022 visar ArkDes ”Entréfilm” -en videoprojektion som inleder utställningen om Sigurd Lewerentz  samt  ljudverket ”Arkitekt Bernt Nyberg i samtal med Sigurd Lewerentz” som avslutar utställningen

 

ArkDes om utställningen: Sigurd Lewerentz är en av de främsta arkitekterna i modern tid och en av de mest betydelsefulla konstnärerna i Sverige någonsin. I denna utställning presenteras hans extraordinära liv och arbete för första gången.