For Somebody Else

Välkommen på Work in Progress-visning på Nordiskt Panorama i Malmö, 21:a  september 2019

“For Somebody Else” är en dokumentär långfilm som jag spelat in i under flertalet resor i Kalifornien, USA 2015-2019. I filmen skildrar jag tre surrogatmödrar inför, under och efter deras graviditeter.

Klippning av filmen pågår just nu, redigerare: Hanna Storby
Premiär 2019/2020

I denna emotionella och tankeväckande skildring får vi följa tre surrogatmammor: inför, under och efter deras graviditeter. Filmen utspelar sig i Kalifornien, USA vilket är den enda platsen på jorden där surrogatarrangemang är helt oreglerat. 

Med stor närhet och observerande kamera kommer tittaren rakt in i familjernas vardag. Vardagens bestyr blandas med läkarbesök, hormonbehandlingar, möten med tilltänkta föräldrar, förlossning, mjölkpumpning mm.

Relationen till de tilltänkta föräldrarna och deras krav sätter surrogatmamman och hennes familj i en komplex beroendeställning. Att vara mamma, hustru och surrogat innebär en näst intill omöjlig balansgång för den gravida kvinnan. Det finns en stolthet men även känslan av att vara till för någon annan. Som surrogat förväntas hon ömma för fostret men samtidigt aldrig knyta an till barnet. 

Genom filmen får vi följa tre surrogatmammor och deras familjer.

Regi och Foto: Sven Blume
Klipp: Hanna Storby
Musik: Minna Bolin
Ljudläggning och mix:
Produent: Margarete Jangård, WG Film