The Film about Vasaplan – public design and video workshop

During 2013-2015, we carried out “The film about Vasaplan” a collaboration between Sven Blume, Magnus Lövendahl (Landscape Architect) and Åsa Samuelsson (Architect) Nyrén’s Architecture office. The design assignment was an announced competition commissioned by the Swedish Arts Council, Umeå Municipality, the Artists’ Committee, the National Heritage Board, the National Board of Housing, Building and Planning and ArkDes (Swedish Architecture & Design Center). The project was part of the government assignment: Collaboration on the design of public environments.

Watch all films: vimeo.com/vasaplan

En svart box att skapa i. Röda mattan, palmer och popcorn! Här öppnade vi upp en ny mötesplats på torget Vasaplan för att skapa en filmisk medskapande dialog om platsens framtid

Uppdraget var att skapa medborgardialog samt finna nya sätt att gestalt stadsmiljön på busstorget Vasaplan i Umeå, ett uppdrag jag genomförde tillsammans med Nyréns Arkitektkontor.

Efter mörkrets inbrott förvandlades boxen till en projektionsyta där kortfilmerna som gjorts inom projektet visades upp för allmänheten på torget. Filmskaparna kunde nu se deras verk, bara timmar efter att de själva gjort filmerna i boxen

En film-box byggdes upp på busstorget Vasaplan, hit välkomnade vi personer som aktivt deltog i såväl filmskapandet samt berättelsen om torget. Här blandades historia med visioner och drömmar om framtidens torg. Besökaren fick välja ett filmklipp de gillade, till detta klipp valde de passande musik samt läste in en egen voice over. På så sätt kunde besökaren på några minuter skapa sin egen film. För deltagandet krävdes varken förkunskaper av filmskapande eller stadsplanering. Korfilmerna utgjorde en central del för denna medborgardialog. Filmerna projicerades även på boxen kvällstid.

Samtliga filmer visades på biograf, via web, lokal dagstidning, samt på utställning i Umeå Folkets hus tillsammans med en dokumentärfilm som fördjupade dialogprocessen samt uppföljande resonemang från intressegrupper kopplade till platsen Vasaplan i Umeå.

Boxen interiör, resultatet av filmskapandet finns att se här

Att lyssna in medborgarna och släppa in dem i den kreativa processen var en central för att detta projekt, ett experimentellt och omtyckt inslag som skapade stor uppmärksamhet vid genomförandet. Erfarenheter jag gärna tar med mig för framtida gestaltningsarbeten

Filmen om Vasaplan, intervjuer och de kortfilmer som Umeås medborgare skapade i vår “filmstudio” går att se på projektets videosida

Se filmerna, sprid gärna, skicka den till era politiker, fortsätt prata om Vasaplan och hjälp oss att hålla dialogen om Vasaplan levande och stark!

Poster inför online-premiären av filmerna, grafik Magnus Lövendahl

Filmen om Vasaplan
Den 30 min långa filmen ”Filmen om Vasaplan” är baserad på material från ett stort antal 1-minutsfilmer, samtliga inspelade av umeåbor den 4-6 september 2015 i en tillfällig filmstudio som byggdes på torget Vasaplan. Utöver dessa kortfilmer skildras platsen och drömmar om dess framtida utformning genom intervjuer med människor kopplade till platsen.

Projektet är en del av det gestaltningsuppdrag som handlar om kreativt medskapande dialog inför en ombyggnad av torget/trafikplatsen Vasaplan, det centrala bussnavet i Umeå.

Alla 1-minutsfilmer som gjordes i filmstudion finns att se här. Filmskaparna för de enskilda 1-minutsfilmerna är umeåbor som av nyfikenhet, slump eller intresse passerade denna filmstudio då projektet ägde rum. Samtliga filmskapare fick välja bland ett begränsat antal filmklipp + musikaliska stämningar, till dessa bad vi dem berätta en historia, en dröm eller en tanke om Vasaplan. Det filmade materialet är inspelat på Vasaplan under 2013-2015.

Förutom detta dialog-experiment, anordnade vi även en manus-workshop där inbjudna Umeå-bor utvecklade skisser i form av scener kring ”Filmen om Vasaplan”, vilket blev en filmisk brainstorma kring vad denna plats framtid.

Vem finansierar detta projekt?
Umeå kommun är projektägare för uppdraget. Projektet delfinansieras av ett regeringsuppdrag om samverkan om gestaltning av offentliga miljöer. Detta regeringsuppdrag syftar till att utveckla nya arbetsformer och en helhetssyn på gestaltning av byggnader, platser och landskap. Vasaplan är ett av ett tiotal samverkansprojekt som pågår runt om i Sverige där nya arbetsformer och roller utforskas i planerings- och byggprocesser. Regeringsuppdraget drivs av Statens konstråd, Riksantikvarieämbetet, Boverket och Arkitektur- och designcentrum (f.d. Arkitekturmuseet).

Info om projektet
Medborgardialog i Umeå. Det centrala torget Vasaplan i Umeå ska byggas om. Detta projekt är en medborgardialog inför den planerade ombyggnaden. Tillsammans med Umeåbor ska vi göra filmer om Vasaplan, dess historia, nutid och möjliga framtid!
Filmen om Vasaplan är ett filmprojekt som jag utvecklar tillsammans med Nyréns arkitektkontor på uppdrag från Umeå kommun, Statens konstråd, Konstnärsnämnden, Riksantekvarieämbetet, Boverket och Arkitektur & Designcentrum.
En cental del av projektet var den filmstudio där allmänheten kunde göra sina egna kortfilmer om Vasaplan. Detta ägde rum den 4-6 september 2015. Resultatet finns på vår Vimeo-kanal samt kommer att visas i entrén till Folkets Hus, Umeå från och med den 28/10 och avslutas runt jul 2015.

Efterföljande biovisning och samtal på ArcFilm Lund 2015