Filmen om Vasaplan

Se hela Filmen om Vasaplan här,
för samtliga kortfilmer och intervjuer vimeo.com/vasaplan


Filmen om Vasaplan plan för utförande
öppna översiktsplanen ovan (pdf)

Ett stort tack till dig som på ett eller annat sätt bidragit till Filmen om Vasaplan. Det är tack vare ert filmskapande, era åsikter,  betraktelser och berättelser som filmen blivit till. Vi kunde inte gjort det utan er!

Filmen om Vasaplan är en del av den medskapandedialog som ägt rum under 2014, inför den framtida omgestaltningen av Vasaplan. I och med biopremiären den 28:e oktober avslutades ett viktigt skede av den process som i slutändan ska leda fram till ombyggnationen av en mycket viktig offentlig plats i Umeå – Vasaplan. Vi vet inte hur vår roll i den fortsatta processen kommer att te sig (i alla fall inte i detta nu), men hoppas att vi ses snart igen för en fortsatt dialog.

Filmen om Vasaplan, intervjuer och de kortfilmer som skapats i vår “filmstudio” går att se på projektets videohemsida vimeo.com/vasaplan.

Se filmen, sprid filmklippen, skicka den till era politiker, fortsätt prata om Vasaplan och hjälp oss att hålla dialogen om Vasaplan levande och stark!

Den 30 min långa dokumentärfilmen: “Filmen om Vasplan” är baserad på dessa kortfilmer samt intervjuer med människor kopplade till platsen. Filmen är tillgänglig högst upp på denna sida.

Alla 1-minutsfilmer som gjordes i filmstudion samt intervjuer finns att se på vimeo.com/vasaplan. Filmskaparna för de enskilda 1-minutsfilmerna är umeåbor som av nyfikenhet passerade denna filmstudio då projektet ägde rum. Samtliga filmskapare fick välja bland ett begränsat antal förinspelade filmklipp + musikaliska stämningar, till dessa bad vi dem berätta en historia, en dröm eller en tanke om Vasaplan. Det filmade materialet är inspelat på Vasaplan under 2013-2014.

Förutom detta dialog-experiment, att göra alla umeåbor till filmskapare, samt intervjuer, har vi även anordnat en manus-workshop där inbjudna Umeå-bor utvecklat skisser i form av scener kring Filmen om Vasaplan.

Projektet är en del av det gestaltningsuppdrag som handlar om kreativt medskapande dialog inför en ombyggnad av torget/trafikplatsen Vasaplan, det centrala bussnavet i Umeå.

Media – Filmen om Vasaplan

Projektet har fått stor uppmärksamhet. Framförallt under processen som byggde på aktivt deltagande från medborgare i Umeå. Slutliga resultatet visades för nära fullsatt biosalong på premiärdagen, en välbesökt utställning på Umeå folkets hus samt tusentals visningar via nätet visar på stort intresse bland medborgarna för stadens framtida gestaltning. Nyhetskanaler som tidningar, TV och radio har gjort flertalet reportage om processen och resultatet. Filmen visades med efterföljande panelsamtal på den intrenationella filmfestivalen ArchfilmLund (Grand Hotell, Lund 12 september 2015)


Läs mer om filmen på SVT:s hemsida
SVT på premiärvisningen i Umeå folkets hus länk

Sveriges Radio under inspelningen länk

Sveriges Radio inför inspelning länk

Tidskriften Arkitektur länk

Folkbladet, Umeå länk

Västerbottens kuriren, Umeå länk

Umeå2014 länk

Västerbottenskurriren, Umeå länk

VK-Bloggen länk

Presskontakt länk

Västerbottens kuriren länk

Umeå kommuns hemsida om projektet länk

 

Umeå tidning 22-28oktober 2014

Västerbottenskurriren 28 okt 2014

Västerbottenskuriren, 2014-09-06

Folkbladet, Umeå 2014-09-06

Västerbottenskurriren 2014-09-06

Total Umeå, 2014-08-27

 

Vem finansierar detta projekt?
Umeå kommun är projektägare för uppdraget. Projektet delfinansieras av ett regeringsuppdrag om samverkan om gestaltning av offentliga miljöer. Detta regeringsuppdrag syftar till att utveckla nya arbetsformer och en helhetssyn på gestaltning av byggnader, platser och landskap. Vasaplan är ett av ett tiotal samverkansprojekt som pågår runt om i Sverige där nya arbetsformer och roller utforskas i planerings- och byggprocesser. Regeringsuppdraget drivs av Statens konstråd, Riksantikvarieämbetet, Boverket och Arkitektur- och designcentrum (f.d. Arkitekturmuseet).

medborgardialog filmen om vasaplan premiärOm projektet
Under 2013-2014 utförde jag, tillsammans med Nyréns arkitektkontor, det konstnärliga gestaltningsuppdraget ”Filmen om Vasaplan”. Uppdraget är att skapa dialog och finna nya sätt att gestalt stadsmiljön på busstorget Vasaplan. Detta är en del av regeringsuppdraget: Samverkan om gestaltning av offentliga miljöer.

Tillsammans med Umeåbor gjorde vi filmer om platsen, dess historia, nutid och möjliga framtid. En cental del av projektet var den filmstudio där allmänheten kunde göra sina egna kortfilmer om Vasaplan. Detta ägde rum den 4-6 september 2014. Resultatet visades i en utställing på Umeå folkets hus under hösten 2014, filmen premiärvisades på Folkets Hus biograf. Samtliga filmer finns på vimeo.com/vasaplan.

Video-utställning, Umeå folkets hus 2014.