Kleindagarna

Kleindagar innebär att 20 gymnasielärare och 8 högskolelärare umgås och samverkar under tre dagar för att utveckla lektioner för gymnasieskolan. Syfte är dels att överbrygga glappet mellan gymnasiet och högskolan genom att skapa kommunikation och insikt om varandras matematiska synsätt och undervisningssituation. Gymnasielärarna bidrar med kunskap om undervisningens metoder och villkor och universitetslärarna med ämnesexpertisen.

Kleindagarna 2013 anordnades av Svenska kommittén för matematikutbildning/Kungliga Vetenskapsakademien och Institut Mittag-Leffler samt finansieras av Brummer & Partners.

Se trailern