The film about Vasaplan

Exhibition in Umeå folkets hus, ”Filmen om Vasaplan” (until Christmas 2014)

All short films and interviews: vimeo.com/vasaplan

Watch the film here:

I samband med premiären öppnas även en utställning med filmer om Vasaplan i Folkets hus entré,
Kortfilmer, intervjuer samt den längre Filmen om Vasplan kommer att rulla på TV-monitorer till och med 9/11 2014

Se alla de filmer som gjordes i filmstudion på Vasaplan 4-6/9 här du hittar även intervjuer med människor runt Vasplan.

medborgardialog filmen om vasaplan premiär

Ett stort tack till dig som på ett eller annat sätt bidragit till Filmen om Vasaplan. Det är tack vare ert filmskapande, era åsikter, betraktelser och berättelser som filmen blivit till. Vi kunde inte gjort det utan er!

Filmen om Vasaplan är en del av den medskapandedialog som ägt rum under 2014, inför den framtida omgestaltningen av Vasaplan. I och med premiären den 28:e oktober avslutades ett viktigt skede av den process som i slutändan ska leda fram till ombyggnationen av en mycket viktig offentlig plats i Umeå – Vasaplan. Vi vet inte hur vår roll i den fortsatta processen kommer att te sig (i alla fall inte i detta nu), men hoppas att vi ses snart igen för en fortsatt dialog.

Filmen om Vasaplan, intervjuer och de kortfilmer ni skapat i vår “filmstudio” går att se på projektets videohemsida (vimeo.com/vasaplan) och som en skärmutställning i Umeå Folkets Hus foajé (från den 29:e oktober till slutet av december).

Se filmen, sprid filmklippen, skicka den till era politiker, fortsätt prata om Vasaplan och hjälp oss att hålla dialogen om Vasaplan levande och stark!

Filmen om Vasaplan. Filmen är baserad på material från ett stort antal 1-minutsfilmer, samtliga inspelade av umeåbor den 4-6 september 2014 i vår filmstudio på Vasaplan. Till dessa kortfilmer har vi gjort ett stort antal intervjuer med människor kopplade till platsen.

Projektet är en del av det gestaltningsuppdrag som handlar om kreativt medskapande dialog inför en ombyggnad av torget/trafikplatsen Vasaplan, det centrala bussnavet i Umeå.

Alla 1-minutsfilmer som gjordes i filmstudion finns att se på vimeo.com/vasaplan. Filmskaparna för de enskilda 1-minutsfilmerna är umeåbor som av nyfikenhet, slump eller intresse passerade denna filmstudio då projektet ägde rum. Samtliga filmskapare fick välja bland ett begränsat antal filmklipp + musikaliska stämningar, till dessa bad vi dem berätta en historia, en dröm eller en tanke om Vasaplan. Det filmade materialet är inspelat på Vasaplan under 2013-2014.

Förutom detta dialog-experiment, att göra alla umeåbor till filmskapare, samt intervjuer, har vi även anordnat en manus-workshop där inbjudna Umeå-bor utvecklat skisser i form av scener kring Filmen om Vasaplan.

Vem finansierar detta för projekt?
Umeå kommun är projektägare för uppdraget. Projektet delfinansieras av ett regeringsuppdrag om samverkan om gestaltning av offentliga miljöer. Detta regeringsuppdrag syftar till att utveckla nya arbetsformer och en helhetssyn på gestaltning av byggnader, platser och landskap. Vasaplan är ett av ett tiotal samverkansprojekt som pågår runt om i Sverige där nya arbetsformer och roller utforskas i planerings- och byggprocesser. Regeringsuppdraget drivs av Statens konstråd, Riksantikvarieämbetet, Boverket och Arkitektur- och designcentrum (f.d. Arkitekturmuseet).

 Om projektet
Medborgardialog i Umeå. Det centrala torget Vasaplan i Umeå ska byggas om. Detta projekt är en medborgardialog inför den planerade ombyggnaden. Tillsammans med Umeåbor ska vi göra filmer om Vasaplan, dess historia, nutid och möjliga framtid!
Filmen om Vasaplan är ett filmprojekt som jag utvecklar tillsammans med Nyréns arkitektkontor på uppdrag från Umeå kommun, Statens konstråd, Konstnärsnämnden, Riksantekvarieämbetet, Boverket och Arkitektur & Designcentrum.
En cental del av projektet var den filmstudio där allmänheten kunde göra sina egna kortfilmer om Vasaplan. Detta ägde rum den 4-6 september 2014. Resultatet finns på vår Vimeo-kanal samt kommer att visas i entrén till Folkets Hus, Umeå från och med den 28/10 och avslutas runt jul 2014.

En tidig inspirationskälla till denna idé kommer från filmskaparen Chris Marker och hans syn på objektivitet, se detta klipp:

 

Media – Filmen om Vasaplan

SVT på premiärvisningen i Umeå folkets hus länk

Sveriges Radio under inspelningen länk

Sveriges Radio inför inspelning länk

Tidskriften Arkitektur länk

Folkbladet, Umeå länk

Västerbottens kuriren, Umeå länk

Umeå2014 länk

Västerbottenskurriren, Umeå länk

VK-Bloggen länk

Presskontakt länk

Västerbottens kuriren länk

Umeå kommuns hemsida om projektet länk

Filmens video-hemsida med alla kortfilmer + intervjuer vimeo.com/vasaplan
Filmen om Vasplan hela filmen länk